En introduksjon til DVD for spontan evolusjon

Akkurat som en dødssyk pasient kan få en spontan remisjon - vanligvis etter en dyp livsendring eller trosendring - er det menneskelige samfunn nå på randen av en lignende helbredelse. I denne dynamiske illustrerte foredraget presenterer Bruce overbevisende vitenskapelig bevis som viser hvordan våre kollektive oppfatninger bidrar til globale kriser, og hvordan sivilisasjonen vil trives inn i fremtiden ved å endre disse oppfatningene.

Spilt inn av Hay House i 2010 "I Can Do It!" Konferanse i Tampa, FL
Kjøretid: 81 minutter

Vår pris:

$24.95

På lager