Epigenetics and the Story of Exosomes: The Information Highway And Bridging Body & Mind

I over et århundre har konvensjonell vitenskap tilskrevet sykdom og sykdom til mekanistiske svikt i kroppens systemer. I stedet for “ofre” for dysfunksjonelle celler og gener, avslører de nye feltene epigenetikk og kvantebiofysikk at tankene dine uttrykker kreativ mestring over biologien og livets karakter. En radikal ny innsikt i hvordan sinnet former kroppen ble oppdaget i 2007. En populasjon av eksosomer, små submikroskopiske vesikler i blodet, ble funnet å være viruspartikler opprettet av våre egne celler og designet for å infisere våre egne celler. Via cellens membran blir bevissthet oversatt til gen- og atferdskontrollerende molekyler. Disse informasjonsmolekylene kan overføres av eksosomvirus til spesifikt målrettede celler. Eksosomsignalisering koordinerer strukturen og funksjonen til kroppens cellulære samfunn i utformingen av generell helse og velvære, inkludert sykdomstilstander, spesielt kreft. Forståelse av epigenetiske og eksosome mekanismer gir dyp innsikt i prosessen med å uttrykke selvstyrke i utfoldelsen av livene våre. Bli med Bruce H. Lipton for en illustrert og animert presentasjon som vil engasjere tankene dine og utfordre kreativiteten din når du forstår det enorme potensialet for å bruke denne informasjonen i ditt liv og din praksis.

Vår pris:

$20.00