κατάστημα

Ο Bruce H. Lipton, Ph.D., βιολόγος κυττάρων, είναι ηγετική αρχή στο επιγενετική. Η πρωτοποριακή έρευνά του έχει επηρεάσει σημαντικά την κατανόησή μας για το δύναμη του υποσυνείδητου μυαλού και την επιστήμη της αγάπης.

Η αποστολή προτεραιότητας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη για Australia και New Zealand, λόγω των διακοπών στις διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες σε αυτές τις θέσεις αυτήν τη στιγμή. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Τα ηχητικά βιβλία του Μπρους διατίθενται ως λήψεις μέσω του SoundsTrue, δείτε τις σελίδες προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες.