Eich Bywyd, Eich Cread

Mae gennym ni'r pŵer i greu'r bywyd rydyn ni ei eisiau. Ein hiechyd, ein sefyllfa economaidd, ein gwaith a'n perthnasoedd yw effaith ein canfyddiad neu ein dehongliad o realiti a'r emosiynau y mae canfyddiad o'r fath yn eu cynhyrchu, a adlewyrchir yn ein ffordd o feddwl, siarad a gweithredu. Nid oes dim ond “yn digwydd” i ni. Mae popeth yn ganlyniad ein creadigaeth ein hunain ac rydym yn gyfrifol amdano. Mae “Your Life, Your Creation” yn rhaglen ddogfen lle mae 27 o arbenigwyr o wahanol wledydd yn y byd yn egluro sut mae deall mecanwaith y meddwl a defnyddio'r offer sydd gan y bod dynol yn effeithiol yn achosi newidiadau ym mywyd person a oedd yn y gorffennol yn cael eu hystyried yn wyrthiau pan fyddant, mewn gwirionedd, yn ganlyniad i wirioneddau gwyddonol ac ysbrydol a roddwyd ar waith.

Gwyliwch y Trelar

Ein Pris:

$21.00

Allan o stoc