Effaith mis mêl

Gwyddoniaeth Creu'r Nefoedd ar y Ddaear

Effaith Honeymoon: Cyflwr o wynfyd, angerdd, egni ac iechyd sy'n deillio o gariad enfawr. Mae eich bywyd mor brydferth fel na allwch aros i godi i ddechrau diwrnod newydd ac rydych chi'n diolch i'r Bydysawd eich bod chi'n fyw. Meddyliwch yn ôl am y carwriaeth fwyaf ysblennydd yn eich bywyd - yr Un Mawr a oedd ar ben eich sodlau. I'r mwyafrif, roedd yn gyfnod o wynfyd twymgalon, iechyd cadarn, ac egni toreithiog. Roedd bywyd mor brydferth fel na allech aros i rwymo allan o'r gwely yn y bore i brofi mwy o Nefoedd ar y Ddaear. Effaith Honeymoon oedd i bara am byth. Yn anffodus i'r mwyafrif, mae'r Effaith Honeymoon yn aml yn fyrhoedlog. Dychmygwch sut brofiad fyddai eich profiad planedol pe gallech gynnal yr Effaith Honeymoon trwy gydol eich oes gyfan.

Bruce H. Lipton, Ph.D., awdur poblogaidd Bioleg Cred, yn disgrifio sut nad digwyddiad siawns na chyd-ddigwyddiad oedd yr Effaith Honeymoon, ond creadigaeth bersonol. Mae'r llyfr hwn yn datgelu sut rydyn ni'n amlygu Effaith Honeymoon a'r rhesymau pam rydyn ni'n ei golli. Mae'r wybodaeth hon yn grymuso darllenwyr i greu'r profiad mis mêl eto, y tro hwn mewn ffordd sy'n sicrhau perthynas hapus byth-ar-ôl y byddai hyd yn oed cynhyrchydd Hollywood wrth ei bodd. Gydag awdurdod, huodledd, ac arddull hawdd ei ddarllen, mae Lipton yn ymdrin â dylanwad ffiseg cwantwm (dirgryniadau da), biocemeg (potions cariad), a seicoleg (y meddyliau ymwybodol ac isymwybod) wrth greu a chynnal perthnasoedd cariadus llawn sudd. Mae hefyd yn honni, os ydym yn defnyddio'r 50 triliwn o gelloedd sy'n byw'n gytûn ym mhob corff dynol iach fel model, gallwn greu nid yn unig perthnasoedd mis mêl i gyplau ond hefyd “uwch-organeb” o'r enw dynoliaeth a all wella ein planed.

Ein Pris:

$14.95 - $19.95