Bioleg Cred - Argraffiad Gwreiddiol

Bioleg Cred - Rhyddhau Pŵer Cydwybod, Mater a Gwyrthiau

Gwaith arloesol ym maes Bioleg Newydd. Mae'r awdur Dr. Bruce Lipton yn gyn-athro ysgol feddygol (Prifysgol Wisconsin) ac yn wyddonydd ymchwil (Ysgol Feddygaeth Prifysgol Stanford). Mae ei arbrofion, gan edrych yn fanwl iawn ar y mecanweithiau moleciwlaidd y mae celloedd yn prosesu gwybodaeth drwyddynt, wedi datgelu nad yw genynnau mewn gwirionedd yn rheoli ein hymddygiad, yn lle hynny, mae genynnau yn cael eu troi ymlaen ac i ffwrdd gan ddylanwadau y tu allan i'r gell. Mae'r dylanwadau hyn yn cynnwys ein canfyddiadau a'n credoau. Mae'n dangos bod ein credoau, gwir neu gau, cadarnhaol neu negyddol, yn effeithio ar weithgaredd genetig ac yn newid ein cod genetig mewn gwirionedd. Mae gwaith hynod obeithiol Dr. Lipton, sy'n cael ei ystyried yn un o'r prif ddatblygiadau yn y Gwyddorau Newydd, yn dangos sut y gallwn ailhyfforddi ein hymwybyddiaeth i greu credoau iach, a thrwy wneud hynny greu effaith gadarnhaol ar ein cyrff a'n bywydau.

Diweddariad ac Ehangu Argraffiad Pen-blwydd 10th hefyd ar gael.

Mae'r rhifyn gwreiddiol hwn ar gael hefyd yn Sbaeneg.

GOLYGU HARDCOVER - PRIS ARBENNIG

Ein Pris:

$14.95

mewn stoc