Bioleg Cred (sain, heb ei gyfyngu)

Mae wedi bod yn fwy na 15 mlynedd ers cyhoeddi The Biology of Belief, llyfr arloesol Dr. Bruce H. Lipton a newidiodd y ffordd yr ydym yn meddwl am ein bywydau, ein hiechyd a'n planed. Yn ystod yr amser hwnnw, mae ymchwil ym maes epigenetig wedi tyfu'n esbonyddol, ac mae arbrofion arloesol Dr. Lipton wedi'u hatgyfnerthu gan fwy na degawd o astudiaeth wyddonol drwyadl.

Nawr, mae'r sain ddigyfyngiad hon o'r llyfr yn archwilio arbrofion Dr. Lipton ac arbrofion gwyddonwyr blaengar eraill sydd wedi dadorchuddio'r cysylltiadau dwys rhwng y meddwl, y corff a'r ysbryd.

Cydnabyddir yn eang bellach nad yw genynnau a DNA yn rheoli ein bioleg. Yn lle hynny, maen nhw'n cael eu rheoli gan signalau o'r tu allan i'r gell, gan gynnwys negeseuon egnïol sy'n deillio o'n meddyliau. Mae'r synthesis hynod obeithiol hwn o'r ymchwil ddiweddaraf a gorau mewn bioleg celloedd a ffiseg cwantwm yn rhoi'r pŵer i greu bywyd iach, llawen yn ôl yn ein dwylo ein hunain.

Trwy iaith syml, hiwmor, ac enghreifftiau bywyd go iawn, byddwch yn darganfod sut mae epigenetics yn chwyldroi ein dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng meddwl a mater. Pan fyddwn yn trawsnewid ein meddyliau ymwybodol ac isymwybod, mae Dr. Lipton yn dysgu, rydym yn trawsnewid ein bywydau - ac yn y broses, rydym yn helpu dynoliaeth i esblygu i lefel newydd o ddealltwriaeth a heddwch.

Adroddwyd gan Jeffrey Hedquist.

Gwrandewch ar sampl:

Heb ei gyfyngu, 9 CD
Amser Rhedeg: 10 awr, 24 munud
Adroddwyd gan Jeffrey Hedquist.

Mae'r opsiwn lawrlwytho ar gael trwy Sounds True

Ein Pris:

$34.95

mewn stoc