Bioleg Cred (sain, cryno)

Ers cyhoeddi The Biology of Belief, mae Dr. Bruce Lipton wedi derbyn clod eang fel un o leisiau mwyaf hygyrch a gwybodus “bioleg newydd”. Gelwir y wyddoniaeth yn epigenetics - maes chwyldroadol sy'n dangos i ni sut mae egni ymwybyddiaeth yr un mor bwysig wrth lunio bywyd ar y ddaear â DNA a chemeg. Yn yr addasiad awdur gwreiddiol hwn, daw Dr. Lipton â'i eglurder, mewnwelediad a'i hiwmor i ddadorchuddio newid dwys yn y ffordd yr ydym yn canfod y ffordd y mae bywyd yn gweithio, gan gynnwys:

  1. Sut mae amgylchedd, gan gynnwys ein meddyliau a'n hemosiynau, yn rheoli cymeriad pob cell
  2. Ffiseg cwantwm a bywyd: yr allwedd i ddeall y darlun ehangach o sut mae “meddwl dros fater” yn gweithio
  3. Cydweithrediad ac esblygiad: symud y tu hwnt i'r theori “genyn hunanol” i weld bod tuedd naturiol tuag at gytgord yn siapio'r biosffer yn llythrennol
  4. Pam mai'r effaith plasebo a ddiswyddir yn benodol yw'r offeryn iacháu mwyaf pwerus sydd gennym mewn gwirionedd, a llawer mwy

Wrth i wyddonwyr fapio'r genom dynol, daeth yn amlwg bod agweddau pwysig ar fywyd sy'n herio ein modelau esblygiad traddodiadol. Y “ddolen goll”, yn ôl Dr. Lipton, yw ymwybyddiaeth. Gyda The Biology of Belief, mae gwrandawyr yn ymuno â'r ymchwilydd arloesol hwn i ddysgu sut mae'r wyddoniaeth newydd hon yn newid yn radical sut rydyn ni'n deall bywyd ar y ddaear a sut rydyn ni'n dewis byw.

Gwrandewch ar sampl:

Wedi'i bontio, 3 CD
Amser Rhedeg: 3 awr, 21 munud
Wedi'i adrodd gan yr awdur, Bruce H. Lipton, Ph.D.

Mae'r opsiwn lawrlwytho ar gael trwy Sounds True

Ein Pris:

$24.95

mewn stoc