Esblygiad Digymell (sain)

Os yw edrych ar benawdau heddiw yn gwneud ichi feddwl am dynged ein planed, dyma ychydig o newyddion a allai eich synnu: o safbwynt esblygiadol, rydym yn union lle mae angen i ni fod. Yn ôl y biolegydd amlwg Bruce H. Lipton a’r sylwebydd gwleidyddol a diwylliannol Steve Bhaerman, rydym wedi ein hamgylchynu gan y prawf ein bod yn barod i gymryd cam anhygoel ymlaen yn nhwf ein rhywogaeth. Ar Esblygiad Digymell, fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn archwiliad agoriadol o wyddoniaeth a hanes - un sy'n arwain at weledigaeth ddwys o gam “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol. Ymunwch â'r ddau arloeswr hyn wrth iddynt archwilio:

  • y tri chwestiwn lluosflwydd y mae angen i unrhyw system gred fynd i'r afael â nhw, a pham mae'r atebion wedi newid trwy gydol hanes
  • y pedwar “Myth-Canfyddiadau o'r Apocalypse”: y pileri heb eu harchwilio sy'n cefnogi meddwl modern, a pham mae pob un ohonyn nhw'n barod i friwsioni
  • pam mae'r glasbrint ar gyfer dyfodol mwy disglair yn llythrennol y tu mewn i chi - wedi'i amgodio i bob un o'ch triliynau o gelloedd
  • beth allwch chi ei wneud i helpu tywysydd yn y newid diwylliannol mwyaf ers y chwyldro Copernican

Mae llawer o'r syniadau a'r sefydliadau sy'n diffinio ein diwylliant heddiw yn chwalu - ac mae hynny'n beth da, dywed Lipton a Bhaerman. mae hyn yn rhan angenrheidiol o'r broses naturiol o glirio'r hyn nad yw bellach yn ein gwasanaethu i wneud lle i ffordd newydd o fod a fydd yn ein cludo i'r oes nesaf. Mae Esblygiad Digymell yn olwg craff, chwareus, a gobeithiol yn y pen draw, ar dynged sy'n datblygu yn ein rhywogaeth - a sut y gallwch chi chwarae rhan weithredol fel cyd-grewr y byd sydd i ddod.

Gwrandewch ar sampl:

Wedi'i bontio, 5 CD
Amser Rhedeg: 5 awr, 45 munud

Mae'r opsiwn lawrlwytho ar gael trwy Sounds True

Ein Pris:

$34.95

mewn stoc