Max & Molly yn Dysgu Eu Moesau

Mae Max a Molly yn ein dysgu am foesau traddodiadol fel defnyddio Mr a Mrs., “os gwelwch yn dda” a “diolch”, ysgwyd llaw, cwrteisi cyffredin a mwy.

Croeso i lyfrau hunangymorth cyntaf y byd i blant bach!
Rhigymau Meithrin Ysbrydoledig gan Todd a Jackie Courtney

Yn union fel y mae Tony Robbins yn dysgu oedolion i gerdded ar dân i oresgyn ofn, rydyn ni'n dysgu plant bach i gerdded ar malws melys fel nad oes ganddyn nhw ofn byth!

Mae hwiangerddi yn odlau syml, ond effeithiol iawn ar gyfer oed 0-7 ac wedi'u hysgrifennu i greu system gred gadarnhaol a hunanddelwedd gadarnhaol, lle profir yn wyddonol bod y broses yn gweithio.

Mae caffael iaith yn chwarae rhan sylfaenol wrth ymarfer ymennydd babanod a siapio ei ddeallusrwydd. Mae ymchwil yn datgelu hynny rhyngweithiol mae profiadau cymdeithasol gyda rhieni, trwy sgwrsio a darllen, yn borth i wella datblygiad ieithyddol, gwybyddol ac emosiynol plentyn.

Y rhaglennu cymdeithasol y mae plentyn yn ei dderbyn cyn saith oed yw prif benderfynydd ei iechyd a'i dynged fel oedolyn. Rwy'n annog rhieni, neiniau a theidiau ac aelodau estynedig o'r teulu i adolygu'r gyfres newydd o Rhigymau Meithrin Ysbrydoledig gan Todd a Jackie Courtney. Mae eu crynhoadau o negeseuon wedi'u darlunio'n hyfryd, sy'n gwella ymwybyddiaeth, wedi'u cynllunio i ennyn deallusrwydd, uniondeb a pharch plentyn tuag at eraill a'n planed. Rhigymau Meithrin Ysbrydoledig yn offeryn pwerus i helpu plant i gyrraedd eu potensial llawn ... budd i ddynoliaeth i gyd, gan y bydd ymddygiad plentyn yn y pen draw yn dylanwadu ar esblygiad pob un ohonom.

Bruce H. Lipton, PhD, Biolegydd celloedd ac awdur gwerthu gorau Bioleg Cred, Esblygiad Digymell (gyda Steve Bhaerman) a Effaith mis mêl

Ein Pris:

$11.95

mewn stoc