Effaith Honeymoon (sain)

Darlleniad Digyfyngiad o'r Llyfr Gwerthu

Effaith Honeymoon: Cyflwr o wynfyd, angerdd, egni ac iechyd sy'n deillio o gariad enfawr. Mae eich bywyd mor brydferth fel na allwch aros i godi i ddechrau diwrnod newydd ac rydych chi'n diolch i'r Bydysawd eich bod chi'n fyw. Meddyliwch yn ôl am berthynas gariad fwyaf ysblennydd eich bywyd - yr Un Fawr a aeth ar eich pen dros sodlau. I'r mwyafrif, roedd yn gyfnod o wynfyd twymgalon, iechyd cadarn, ac egni toreithiog - profiad uniongyrchol o'r Nefoedd ar y Ddaear.

Effaith Honeymoon oedd i bara am byth. Yn anffodus, byrhoedlog yw'r Effaith Honeymoon yn aml. Dychmygwch sut brofiad fyddai hi pe gallech chi gynnal yr Effaith Honeymoon trwy gydol eich oes gyfan. Bruce H. Lipton, PhD, awdur poblogaidd Bioleg Cred, yn disgrifio sut nad digwyddiad siawns na chyd-ddigwyddiad oedd yr Effaith Honeymoon, ond creadigaeth bersonol. Yn y fersiwn sain ddigyfyngiad hon o'i lyfr poblogaidd, mae Dr. Lipton yn datgelu sut rydyn ni'n amlygu Effaith Honeymoon a'r rhesymau pam rydyn ni'n ei golli. Mae'r wybodaeth hon yn grymuso gwrandawyr i greu'r profiad mis mêl eto, y tro hwn mewn ffordd sy'n sicrhau perthynas hapus byth-ar-ôl y byddai hyd yn oed cynhyrchydd Hollywood wrth ei bodd.

Gydag awdurdod, huodledd, ac arddull hygyrch, mae Lipton yn ymdrin â dylanwad ffiseg cwantwm (dirgryniadau da), biocemeg (potions cariad), a seicoleg (y meddyliau ymwybodol ac isymwybod) wrth greu a chynnal perthnasoedd llawn sudd, cariadus. Mae hefyd yn honni y gallwn ddysgu o’r enghraifft o berthnasoedd cytûn ein celloedd dynol 50 triliwn i greu nid yn unig perthnasoedd mis mêl i gyplau, ond hefyd “uwch-organeb” o’r enw dynoliaeth a all wella ein planed.

Gwrandewch ar sampl:

4 CD
Amser Cinio: 4 awr, 9 munud
Cyd-ddarllenwyd gan Bruce Lipton a Margaret Horton

Mae'r opsiwn lawrlwytho ar gael trwy Sounds True

Ein Pris:

$22.46

mewn stoc