Music for a Shift in Consciousness (sain) Bruce Lipton

Bruce Lipton, PhD a Russel Walder

Mae enwebai Grammy® a biolegydd arloesol yn cydweithredu ar albwm i gefnogi trawsnewidiad personol o'r lefel gellog i fyny.

Pam mae cerddoriaeth yn effeithio arnom mor ddwfn? Yn ôl Dr. Bruce H. Lipton, mae hyn oherwydd nad ydym yn gwrando gyda'n clustiau yn unig: rydym yn gwrando gyda phob cell yn ein cyrff. Gyda Music for a Shift in Consciousness gan Bruce Lipton, mae’r gwyddonydd arloesol hwn ac awdur The Biology of Belief yn rhestru doniau creadigol y cyfansoddwr a’r meistr oboist a enwebwyd gan Grammy®, Russel Walder, i greu albwm un-o-fath sydd i fod i gefnogi newid. ar y lefelau isymwybod dyfnaf.

“Mae straen cronig sy'n deillio o ffordd o fyw gwasgedd uchel heddiw yn gysylltiedig â bron pob salwch mawr y mae pobl yn ei gaffael,” esboniodd Dr. Lipton. “Rwy’n credu y gall trac sain Russel gymell taith fewnol o drawsnewid a all adfer iechyd, gwella creadigrwydd, ac ailafael yn eich angerdd am fywyd.”

Wedi'i gyfansoddi i hwyluso newid yng ngweithgaredd yr ymennydd o'r wladwriaeth beta-don ddominyddol, hynod ganolbwyntiedig, a chyffrous i'r wladwriaeth alffa fwy hamddenol, llifog a thawelu, cymysgwyd a meistrolwyd y recordiad gweadog a swynol hwn gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn y cyfarwyddwr Peter. Stiwdio Jackson Park Road Post. Yn cynnwys y basydd Tony Levin a'r lleisydd Gingger Shankar.

1 CD
Amser Rhedeg: 64 munud, 20 eiliad

Mynediad sain ar unwaith ar gael trwy Sounds True

Ein Pris:

$17.98

mewn stoc