Gŵyl Ysbryd Seland Newydd 2023

Stad Ariki 4127 Priffordd Arfordir Kaipara, Tauhoa, Auckland, Seland Newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd NZ Spirit Festival yn dod i Ariki Estate. Dyma fydd y tro cyntaf i ni gynnal Gŵyl Ysbryd NZ ar ein fferm newydd ar Harbwr Kaipara ymhlith coedwig hardd, afon, mynydd a ffynhonnau dŵr croyw felly dewch i ddathlu gyda ni am y trawsnewidiad 4 diwrnod 3 noson hwn […]

Gweminar Aelodau Misol Bruce Lipton

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions

Aelodau! Ymunwch ag Alex Lipton, cyfarwyddwr cyfryngau, a Bruce am drafodaeth fywiog ar-lein ar y pynciau diweddaraf. Dewch â'ch cwestiynau!

Deffro

Cyflwynir gan Awaken Festival
Springs Penrhyn , Awstralia

Ymunwch â ni ar Fawrth 26 2023 wrth i ni ddathlu cysylltiad a chyd-greu yng nghynulliad llesiant ffynhonnau poeth cyntaf Awstralia. Wedi'i gynllunio i ddyfnhau ein dealltwriaeth o les, mae Awaken yn ddathliad o gerddoriaeth, celf, diwylliant, cymuned a bathio geothermol. 
Ymarfer yoga gydag athrawon byd-enwog, archwilio syniadau mewn gweithdai sy'n ysgogi'r meddwl a mwynhau ystod amrywiol o berfformiadau cerddorol.

Gweminar Aelodau Misol Bruce Lipton

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions

Aelodau! Ymunwch ag Alex Lipton, cyfarwyddwr cyfryngau, a Bruce am drafodaeth fywiog ar-lein ar y pynciau diweddaraf. Dewch â'ch cwestiynau!

Y Fioleg Newydd - Ffyniannus Mewn Byd o Newid

Canolfan Gynadledda Waipuna 58 Waipuna Road, Mount Wellington, Auckland, Seland Newydd

Yn wyneb argyfyngau byd-eang ym maes iechyd, y cartref a’r galon, mae datblygiadau mewn gwyddoniaeth yn creu chwyldro gwirioneddol mewn meddwl a dealltwriaeth, un mor radical fel y gall newid y byd. Mae gwybodaeth yn bŵer. Mae'r wybodaeth am “hunan” a gynigir yn y rhaglen hon yn wirioneddol yn ffynhonnell hunan-rymuso sydd ei angen i ffynnu trwy'r cyfnod cythryblus hwn yn ein […]

$ 50

Gweminar Aelodau Misol Bruce Lipton

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions

Aelodau! Ymunwch ag Alex Lipton, cyfarwyddwr cyfryngau, a Bruce am drafodaeth fywiog ar-lein ar y pynciau diweddaraf. Dewch â'ch cwestiynau!