Taith Tir Sanctaidd gyda Gregg Braden a Dr. Bruce Lipton

Cyflwynir gan Shaloha Productions
Tir Sanctaidd

Yn dilyn taith ryfeddol gyntaf Gregg Braden i’r Holy Land yn 2018, bydd yn dychwelyd yn 2022 ynghyd â’i gydweithiwr a’i ffrind gydol oes Dr. Bruce Lipton i arwain y daith newydd at ei gilydd. Nhw yw'r unig gyflwynwyr ac arweinwyr trwy gydol y daith, a byddant gyda'r grŵp ar gyfer pobman yr ydym yn mynd! Ni fydd yr un hon o daith garedig byth yn cael ei hailadrodd eto!

Gweminar Aelodau Misol Bruce Lipton

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions

Aelodau! Ymunwch ag Alex Lipton, cyfarwyddwr cyfryngau, a Bruce am drafodaeth fywiog ar-lein ar y pynciau diweddaraf. Dewch â'ch cwestiynau!

Cynhadledd Ymwybyddiaeth ac Esblygiad Dynol

Cyflwynir gan TCCHE
Bae Wyndham San Diego 1355 N Harbwr Dr, San Diego, California

Ymunwch â Bruce a siaradwyr cymhellol eraill yn San Diego wrth i ni deithio trwy'r darganfyddiadau gwyddonol diweddaraf, yna symud i mewn i'r dyniaethau, potensial dynol a metaffiseg ac yn olaf ar y trydydd diwrnod gorffen gyda sgyrsiau am ddyfodol dynoliaeth, y profiad cyfriniol a chysylltiad dynol y tu hwnt. y 5 synnwyr - archwiliad cyffrous i ddechrau'r flwyddyn!

Gwyddoniaeth Gwydnwch: Sut i Ffynnu Mewn Byd o Anrhefn

Cyflwynir gan Gaia
GaiaSffer 833 West South Boulder Road, Louisville, Colorado

Dau o arbenigwyr gorau'r byd ar bontio gwyddoniaeth ac ysbrydolrwydd, Bruce H. Lipton, Ph.D. a Gregg Braden, dewch i ganolfan ddigwyddiadau GaiaSphere i rannu darganfyddiadau arloesol ac offer penodol, concrit y gallwch chi ddechrau eu defnyddio ar unwaith i ddeffro'r gwydnwch naturiol sydd gennych eisoes.

Gweminar Aelodau Misol Bruce Lipton

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions

Aelodau! Ymunwch ag Alex Lipton, cyfarwyddwr cyfryngau, a Bruce am drafodaeth fywiog ar-lein ar y pynciau diweddaraf. Dewch â'ch cwestiynau!

Gweminar Aelodau Misol Bruce Lipton

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions

Aelodau! Ymunwch ag Alex Lipton, cyfarwyddwr cyfryngau, a Bruce am drafodaeth fywiog ar-lein ar y pynciau diweddaraf. Dewch â'ch cwestiynau!