Y Byd mewn Esblygiad - Ffyniant mewn Anrhefn

Cyflwynir gan Mirami Media
Prague, Y Weriniaeth Tsiec Prague

Mae cyflwyniad amlgyfrwng deinamig Bruce yn darparu gwyddoniaeth newydd sy'n ein helpu i gyfeiriannu ein hunain yn y cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed fel y gallwn esblygu o aberthau goddefol i gyd-grewyr cyfrifol byd y dyfodol. Mae'r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar ac addawol o gam "cyfannol" nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gymryd rhan lawn wrth greu byd y dyfodol.

Ffynnu mewn Byd o Newid

Cyflwynir gan TCCHE
PRIFYSGOL Regent LLUNDAIN

Wedi'i gynllunio ar gyfer y gynulleidfa leyg, mae'r Doctor Lipton a Jain yn darparu gwybodaeth, ysbrydoliaeth, arferion hunan-iacháu a gwahoddiad i gymryd rhan yn yr antur fwyaf yn hanes dyn -Esblygiad Cydwybodol!

Bruce Lipton yn Basel - Priodas Gyfriniol Ysbrydolrwydd a Gwyddoniaeth

Cyflwynir gan Younity
Basel, Y Swistir basel

Ymunwch â Bruce yn Basel, y Swistir, wrth iddo fynd â chi ar daith gyflym o ficrocosm y gell i facrocosm y meddwl. Mae cyflwyniad deinamig Bruce, a ddyluniwyd ar gyfer y gynulleidfa leyg, yn datgelu gwyddor chwyldroadol sy’n amlygu cydgyfeiriant mawreddog y drindod pwerus Body-Mind-Spirit.

O Anhrefn i Gydlyniant

Cyflwynir gan Psi Online
Basel, Y Swistir basel

O Chaos to Coherence, bydd digwyddiad deuddydd, Hydref 15-16, 2022 yn Basel, y Swistir, yn mynd â chi ar daith o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd. Trwy fynychu, byddwch yn magu'r ymwybyddiaeth i symud o fod yn ddioddefwr i fod yn grëwr eich meddyliau a'ch credoau eich hun, gan ganiatáu ichi fynd at eich bywyd bob dydd gyda phersbectif cwbl newydd. Byddwch yn dysgu i ganfod yr egni sy'n cysylltu pob organeb i achosi newid yn eich bywyd tra'n helpu dynoliaeth esblygu i lefel newydd o ddealltwriaeth a heddwch.

Byd mewn Esblygiad

Cyflwynir gan Seminars.Ie
Dulyn, Iwerddon Dulyn

Ymunwch â Bruce yn Iwerddon am gyflwyniad amlgyfrwng deinamig sy’n darparu gwyddoniaeth newydd i helpu i lywio’r cyfnod cythryblus hwn yn hanes ein planed, fel y gallwn esblygu o fod yn ddioddefwyr goddefol i fod yn gyd-grewyr cyfrifol y byd i ddod. Mae’r rhaglen yn cynnig gweledigaeth feiddgar a gobeithiol o gam “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol a sut y gall pob un ohonom gyfranogi’n llawn wrth greu’r byd i ddod.