llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

Ffynnu mewn Byd o Newid

Medi 8 - Medi 11 PDT

Gwesty'r Mileniwm Gloucester Llundain Kensington

Llundain, Deyrnas Unedig

Y rhaglen hon yn cynnig gweledigaeth feiddgar a gobeithiol yn ogystal â chyfeiriad ymarferol ac arweiniad iachâd i dywysydd yng ngham “cyfannol” nesaf gwareiddiad dynol ac archwilio sut y gall pob un ohonom gymryd rhan lawn wrth greu’r byd i ddod. Wedi'i gynllunio ar gyfer y gynulleidfa leyg, mae'r Doctor Lipton a Jain yn darparu gwybodaeth, ysbrydoliaeth, arferion hunan-iacháu a gwahoddiad i gymryd rhan yn yr antur fwyaf yn hanes dyn -Esblygiad Cydwybodol! Deall sut mae ysbryd, ymwybyddiaeth, a rhaglennu yn rhyngwynebu ein genynnau a'n hymddygiad, a deall gwir bŵer ein hegni a'n hymwybyddiaeth i wella, gan ein grymuso i esblygu o ddioddefwyr goddefol i gyd-grewyr cyfrifol.