llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

Cyngres Ryngwladol APPPAH: Gwyddoniaeth a Dirgelwch Beichiogrwydd a Geni

Tachwedd 19 @ 8: 00 yb - Tachwedd 21 @ 5: 00 pm PST

Mae genedigaeth babanod i'r byd hwn yn cynnwys gwyddoniaeth y byd hysbys a dirgelwch yr anhysbys eto. Rydym yn darganfod agweddau newydd yn barhaus ar sut mae beichiogrwydd a genedigaeth yn effeithio ar fywydau mamau, babanod a theuluoedd, ac yn y pen draw yn siapio ein cymdeithas. Os ydym am newid y byd, rhaid inni newid sut rydym yn uniaethu â babanod cyn, yn ystod ac ar ôl genedigaeth. Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gynllunio i gynyddu eich gwybodaeth a'ch ymwybyddiaeth am: Sut mae ein beichiogi, ein beichiogrwydd a'n genedigaeth yn effeithio ar ein bywydau fel oedolion; Sut mae ein profiadau cynharaf sy'n dechrau adeg cenhedlu yn effeithio ar ein cyrff corfforol, ein credoau meddyliol, ein gallu emosiynol a'n bywydau cymdeithasol; A sut y gall gwella'r broses bondio corfforol ac emosiynol rhwng mam a'r babi ddylanwadu ar y teulu am genedlaethau i ddod.