Gweminar Aelodau Misol Bruce

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions
Ymunwch â Bruce a'n cyfarwyddwr cyfryngau a safonwr, Alex Lipton, am drafodaeth FYW ar Zoom. hwn gweminar misol ar gael i'n aelodau, lle mae cwestiynau a gyflwynir yn cael eu hateb YN FYW gan Bruce!

Gweminar Aelodau Misol Bruce

Cyflwynir gan Mountain of Love Productions
Ymunwch â Bruce a'n cyfarwyddwr cyfryngau a safonwr, Alex Lipton, am drafodaeth FYW ar Zoom. hwn gweminar misol ar gael i'n aelodau, lle mae cwestiynau a gyflwynir yn cael eu hateb YN FYW gan Bruce!

Ffynnu mewn Byd o Newid

Cyflwynir gan TCCHE
PRIFYSGOL Regent LLUNDAIN

Wedi'i gynllunio ar gyfer y gynulleidfa leyg, mae'r Doctor Lipton a Jain yn darparu gwybodaeth, ysbrydoliaeth, arferion hunan-iacháu a gwahoddiad i gymryd rhan yn yr antur fwyaf yn hanes dyn -Esblygiad Cydwybodol!

O Anhrefn i Gydlyniant

Cyflwynir gan Psi Online
Basel, Y Swistir basel

O Chaos to Coherence, bydd digwyddiad deuddydd, Hydref 15-16, 2022 yn Basel, y Swistir, yn mynd â chi ar daith o wyddoniaeth i ysbrydolrwydd. Trwy fynychu, byddwch yn magu'r ymwybyddiaeth i symud o fod yn ddioddefwr i fod yn grëwr eich meddyliau a'ch credoau eich hun, gan ganiatáu ichi fynd at eich bywyd bob dydd gyda phersbectif cwbl newydd. Byddwch yn dysgu i ganfod yr egni sy'n cysylltu pob organeb i achosi newid yn eich bywyd tra'n helpu dynoliaeth esblygu i lefel newydd o ddealltwriaeth a heddwch.

O Anhrefn i Gydlyniant

Cyflwynir gan TCCHE
Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002, Paris

Ymunwch â Gregg Braden a Bruce Lipton ar Hydref 22-23, 2022 wrth iddynt ymuno ar gyfer digwyddiad arbennig iawn yng nghanol Paris ar gyfer gweithdy arbennig iawn!