Epigenetika a příběh exosomů: Informační dálnice a přemostění těla a mysli

Konvenční věda již více než století připisuje nemoci a nemoci mechanickým selháním tělesných systémů. Spíše než „oběti“ dysfunkčních buněk a genů, nová pole epigenetiky a kvantové biofyziky odhalují, že vaše mysl vyjadřuje tvůrčí zvládnutí vaší biologie a charakteru vašeho života. Radikální nový pohled na to, jak mysl formuje tělo, byl objeven v roce 2007. Populace exosomů, malých submikroskopických vezikul v krvi, byla shledána virovými částicemi vytvořenými našimi vlastními buňkami a navrženými k infikování našich vlastních buněk. Prostřednictvím buněčné membrány se vědomí převádí na molekuly řídící gen a chování. Tyto informační molekuly mohou být exozomovými viry přenášeny do specificky cílených buněk. Signalizace exozomu koordinuje strukturu a funkci buněčné komunity těla při formování celkového zdraví a pohody, včetně chorobných stavů, zejména rakoviny. Pochopení epigenetických a exozomálních mechanismů nabízí hluboký vhled do procesu vyjadřování sebeobrany v rozvíjení našich životů. Připojte se k Bruce H. Liptonovi pro ilustrovanou a animovanou prezentaci, která zaujme vaši mysl a zpochybní vaši kreativitu, když pochopíte obrovský potenciál pro uplatnění těchto informací ve vašem životě a praxi.

Naše cena:

$20.00